Mark Ringnalda – Voorzitter

Bestuurlijke vragen: voorzitter@vhen.nl

Thomas Kerres – Secretaris

Leden en/of algemene vragen: adm@vhen.nl

Henk Riem – Penningmeester

Financiële vragen: penningmeester@vhen.nl

Sonja Bos – Algemeen bestuurslid ad interim