Eind 2016 is het initiatief genomen tot de oprichting van een beroepsvereniging voor (Hypno)therapeuten die geen BIG registratie hebben, maar wel lid moeten zijn van een brancheorganisatie in het kader van de richtlijnen Wkkgz, die op 1 januari 2017 van kracht is geworden.

De Vereniging Hypnose Experience Nederland (VHEN) is sinds 1 november 2016 officieel ingeschreven bij de KvK onder nr. 67312276.

De VHEN is een non-profit organisatie die zich tot doel stelt:

  1. De leden advies en diensten te bieden die hen helpen bij het uitoefenen van hun vak.
  2. Complementaire therapie c.q. coaching op het gebied van NLP, Hypnose en EMDR in het algemeen te promoten.
  3. De aangesloten leden in het bijzonder te promoten.
  4. Kennis en kwaliteit van de leden te waarborgen.
  5. De leden de mogelijkheid te bieden een collectieve Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
  6. Bijscholing activiteiten, cursussen en workshops te organiseren en/of te faciliteren tegen gereduceerd tarief.
  7. Cliënten van leden de mogelijkheid te bieden beroep te doen op de onafhankelijke geschillencommissie, volgens de richtlijnen van het Wkkgz.