Praktijk audit

Een belangrijk onderdeel is de praktijk audit, welke voor en tijdens het lidmaatschap getoetst wordt.
Hierin toetst de VHEN de voorwaarden waaraan een lid moet voldoen, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijf.

Tijdens de controle worden de diverse vereisten gecontroleerd op juistheid en volledigheid. De audit zal in eerste instantie digitaal plaats vinden. Voor detailcontroles is het mogelijk dat er een steekproef genomen wordt.

Er wordt getoetst op:

  • Juiste korte beroepsopleidingen, geaccrediteerd door NVNLP, ABNLP, KTNO of IHR.
  • Ingeschreven in het (Nederlandse) handelsregister
  • Aantoonbaar cliëntendossier bij te houden.
  • Kopie geldig EHBO diploma of BHV certificaat. (1 jaar de tijd indien nog niet aanwezig)
  • Kopie officiële verklaring omtrent het gedrag, verleend door Ministerie van Veiligheid en Justitie.