Voorwaarden om lid te worden van de VHEN:

Leden worden getoetst op de juiste korte beroepsopleidingen, geaccrediteerd door NVNLP, ABNLP, KTNO, IHR of IHN.

  • Leden dienen aantoonbaar een cliëntendossier bij te houden.
  • Leden zijn verplicht een kopie te verstrekken van een recent (maximaal een half jaar) officiële verklaring omtrent het gedrag.
    Verleend door Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Leden dienen te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Hoe word ik lid?

Stap 1:
Vul het contactformulier in.

Stap 2:
Kopieer al uw geaccrediteerde diploma’s / certificaten, een recent uittreksel van de KvK en een kopie identiteitsbewijs. E-mail deze als pdf naar adm@vhen.nl.

Stap 3:
Geef duidelijk op het contactformulier aan of u gebruik wilt maken van de verzekering.

Stap 4:
Vraag een officieel elektronische Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie. (hier vindt u de link om deze aan te vragen). Binnen 14 dagen ontvangt u uw elektronische VOG.

Na ontvangst van het contactformulier neemt onze administratie binnen 7 dagen contact met u op. Ook is de mogelijkheid dat er steekproefgewijs een afspraak voor een audit volgt. Tijdens deze audit moet u b.v. aan kunnen tonen dat u een cliënten dossier registratie bijhoudt etc.

Als alle bescheiden in ons bezit zijn, ontvang je een factuur. Na betaling van deze factuur sturen wij jou een officieel bewijs van lidmaatschap. Dit lidmaatschapsbewijs is één jaar geldig.

Daarnaast sturen wij u het officiële VHEN logo die op alle uitingen gevoerd mag worden.