Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De VHEN biedt de leden de mogelijkheid een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. In het aanmeldingsformulier kun je aangeven of jij dit wenselijk acht.

De collectieve Aansprakelijkheidsverzekering voor (para)medische beroepen is door bemiddeling van het VHEN tot stand gekomen. Deze verzekering wordt onafhankelijk door Balens Europe BV Verzekeringen aangeboden. Zij zijn verzekering specialisten op gebied van complementaire zorgaanbieders en begrijen de doelgroep goed. De premie bedraagt € 125,00 per jaar, incl. belastingen.