Bijscholing

De VHEN stelt als eis dat leden zich jaarlijks bijscholen. Dit kan door het volgen van, door de VHEN, geïnitieerde bijscholing activiteiten.
Leden zijn dit echter niet verplicht. Voorwaarde is dan wel dat leden een bijscholing volgen bij geaccrediteerde onderwijs instituten.

Als onderdeel van het lidmaatschap is het volgen van één bijscholing per jaar verplicht.