Voorwaarden om lid te worden van de VHEN:

Leden worden getoetst op de juiste korte beroepsopleidingen, geaccrediteerd door NVNLP, ABNLP, KTNO, IHR of IHN.

  • Leden dienen aantoonbaar een cliëntendossier bij te houden.
  • Leden zijn verplicht een kopie te verstrekken van een recent (maximaal een half jaar) officiële verklaring omtrent het gedrag.
    Verleend door Ministerie van Veiligheid en Justitie.
  • Leden dienen te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.