VHEN is een non-profit branche organisatie

voor zelfstandig werkende (hypno)therapeuten, al dan niet werkzaam in de complementaire zorg.

 

De VHEN is bij uitstek geschikt voor niet BIG geregistreerde therapeuten. Ook voor startende therapeuten of therapeuten die in deeltijd werken zorgen wij dat zij voldoen aan de wettelijke regelgeving (WKKGZ).

Verzekering

De Vereniging biedt haar leden de mogelijkheid om een Beroeps / aansprakelijkheidsverzekering voor (para)medische beroepen af te sluiten.

Bijscholing

Door bijscholing breng jij je praktijk naar een hoger niveau.

WKKGZ Proof

De Wet kwaliteit , klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is sinds 1 januari 2017 van kracht.