VHEN is een non-profit branche organisatie

voor zelfstandig werkende (hypno)therapeuten, al dan niet werkzaam in de complementaire zorg.

Verzekering

De Vereniging biedt haar leden de mogelijkheid om een Beroeps / aansprakelijkheidsverzekering voor (para)medische beroepen af te sluiten.

Bijscholing

Door bijscholing breng jij je praktijk naar een hoger niveau.

WKKGZ Proef

De Wet kwaliteit , klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is sinds 1 januari 2017 van kracht.