Mark Ringnalda – Voorzitter

Thomas Kerres – Secretaris

Saskia van Velzen – Penningmeester

Henk Riem – Algemeen bestuurslid